Poradenství CMR

Společnost se zabývá poradenstvím v oblasti Úmluvy CMR-mezinárodní dohodě o přepravních smlouvách při provádění mezinárodních silničních přeprav, která se vztahuje na všechny smlouvy uzavřené při provádění mezinárodní kamionové přepravy, kdy je místo převzetí zásilky a místo dodání zásilky v různých státech, ze kterých je minimálně jeden smluvním státem Úmluvy CMR.

Řešíme problémy za dopravce, které mohou vzniknout při realizaci mezinárodní silniční přepravy, jako jsou škody na zboží (dříve než bude dokumentace odevzdána pojistiteli), vícenáklady spojené s přepravou, penalizace v rozporu s uzavřenou smlouvou a jiné nároky z přeprav.

Důkazem o uzavření přepravní smlouvy je mezinárodní nákladní list CMR. V případě jeho absence (např.ztráty) platí ujednání v uzavřené přepravní smlouvě. Je-li zapotřebí zásilku rozložit na více vozidel a nebo pokud jde o různé druhy, nebo samostatné části zásilky, musí odesílatele dopravce požádat o vystavení nákladních listů pro každé vozidlo a přepravovaný náklad zvlášť.

Členy Úmluvy CMR jsou: všechny státy EU, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, Irán, Srbsko, Černá Hora, Kazachstán, Makedonie, Maroko, Moldávie, Rusko, Tadžikistán, Tunisko, Turecko, Turkménie, Uzbekistán.

Ustanovení CMR jsou všeobecně závazná, mezinárodně uznávané a jsou základem přepravní smlouvy.

Správa a vymáhání pohledávek

Efektivní správa pohledávek

Další naší činností je efektivní správa a vymáhání pohledávek pro věřitele, řešení splátkových kalendářů, prověřování bonity dlužníka, zjištění stavu probíhajících exekucí, uznání závazků, popřípadě zpracování návrhů na vydání platebních rozkazů (elektronických, klasických a evropských). Po nabytí právních mocí usnesení zpracování exekučních návrhů. Spolupracujeme s renomovanými advokátními a exekučními kancelářemi v ČR a SR a máme přístup do centrálního registru dlužníků České a Slovenské republiky.

Víme, jak je důležité mít co nejdříve realizované úhrady od vašich odběratelů. Nabízíme efektivní řešení pro nastavení správy vašich pohledávek tak, aby na jedné straně byly pohledávky co nejdříve uhrazeny a straně druhé, aby nedošlo k narušení vašich obchodních vztahů s vašimi odběrateli. Naše legální a efektivní návrhy vám dodají jistotu, že máte tyto procesy pod stálou kontrolou. Tato řešení obsahují rovněž metody na včasné rozpoznání možného výpadku v platbách dodavatelů. Zohledňujeme při naší činnosti i měnící se legislativní podmínky v ČR a SR, ale i v jiných státech EU, kde máme rovněž renomované partnery.

Při provádění efektivní správy vašich pohledávek šetříme váš čas , finanční prostředky a vy se můžete lépe soustředit na vaši obchodní činnost.

V případě možností lze u některých případů zajistit odkup vašich pohledávek.

Inkaso pohledávek

Inkasní činnosti jsou rozděleny dle typu a data pohledávky na mimosoudní inkaso (písemná výzva, telefonická výzva, zpracování a sledování splátkových kalendářů, uznání závazků) a soudní vymáhání s následnou činností pro výkon pravomocných usnesení, tedy zpracování exekučních návrhů.

Při inkasu pohledávek pracujeme velmi citlivě, aby nedošlo v žádném případě k poškození dobrého jména věřitele s využitím všech legálních prostředků k zabezpečení pohledávek. Při efektivní správě vašich pohledávek šetříme váš čas a finanční prostředky. Tímto získáváte více času na vaše obchodní aktivity.

Informace o zákaznících a potencionálních zákaznících

Jsme schopni zjistit informace o fyzických nebo právnických osobách vedených v registrech různých států EU.

Ověříme vaše dlužníky v Centrálním registru dlužníků České a Slovenské republiky a v registru exekucí.

Ověřujeme kromě bonity i dodatečné rešerše a informace o dlužnících.

Dohodněte si s námi osobní nezávaznou konzultaci a my vám rádi poskytneme možnosti při řešení vašich pohledávek.

Pomoc pro dlužníky

Naše společnost nabízí pro firmy a fyzické osoby, které se dostaly do situace, která mnohokrát vypadá jako bezvýchodná možnost jejího řešení, aby po efektivní komunikaci s věřiteli nebo státními institucemi mohly být dohodnuty takové podmínky plnění, které budou přijatelné pro obě strany a které budou představovat pozitivní přístup pro zůčastněné. Na základě našich dlouholetých zkušeností a spolupráce s renomovanými partnery jsme seznámeni s více možnostmi řešení výmáhání pohledávek, které nejsou všeobecně známy. Řešení je vždy možné.

Právní podpora (v oblasti pracovního práva)

Naše společnost si váží dlouholeté spolupráce s renomovanými partnery (advokátními a exekučními kancelářemi) v Evropě se kterými má velmi dobré zkušenosti. V mnoha případech jsme pro naše klienty nalezli řešení, které bylo cenově výrazně levnější jako v případě využití advokátní kanceláře. Více činností jsme schopni realizovat stejně efektivně a v konkrétních příkladech klienta i zastupovat (vymáhání pohledávek, inkaso pohledávek, odkup pohledávek a jiné)

V oblasti obchodního a pracovního práva spolupracujeme již několik let s advokátní kanceláří advokáta Mgr.Michala Wiedermanna se sídlem v Brně, Bauerova 491/10, který dále spolupracuje s dalšími advokátními kancelářemi v EU.

Interim–Management

Interim-Management je nástroj řízení firmy, který umožňuje provést ve firmě nerutinní činosti. Jedná se relativně o nové odvětví s velkým potencionálem pro dnešní rychle se měnící podnikatelské prostředí.

Jsme schopni zajistit služby Interim-Managementu pro domácí i zahraniční subjekty při převzetí odpovědnosti za výsledky na různých manažerských pozicích. Tento způsob je etablovaný jako efektivní způsob řešení problémů krizového managementu, čili sanace zavedených, nebo rozběhnutí nových projektů zkušenými odborníky, které obchodní společnost potřebuje pouze na konkrétní projekt nebo časově omezené období, různých časových obdobích rozvoje společnosti. Rovněž i při problémech na které nestačí konzultanti a tyto vyžadují intenzívnější aktivitu pro jejich řešení je vhodnější využití této služby. Rovněž při prodeji nebo nákupu firmy nebo jejích částí lze využít tuto formu podpory. Odborníci kteří tyto úkoly již úspěšně realizovali pro jiné společnosti mohou zahájit svoji činnost co nejdříve a po ukončení úkolu nevznikají žádné dodatečné náklady.

Výhody využití Interim-Managementu

  • společnost je schopna rychle, flexibilně a dle konkrétní potřeby reagovat na interní kritické situace
  • rychlé přizpůsobení se změnám na obchodním trhu nebo zajištění plnění cílů vedoucím k nové pozici na trhu, či překlenutí kritické situace
  • jednoduché smluvní vztahy z důvodu krátkých lhůt od začátku do ukončení spolupráce
  • absence konkurence pro interní pracovníky

Typické způsoby využití

Projektový model
Restrukturalizace společnosti, přenesení výroby do zahraničí, expanze na zahraniční trhy, příprava společnosti na prodej.

Rychlost činnosti
V případě nutnosti rychlého startu projektu nebo vytvořením nového týmu pro velkou zakázku jsou připraveni externí odborníci okamžitého nasazení.

Špatná ekonomická pozice firmy
V takovémto případě se nedaří společnosti získat nové kvalitní odborníky, jelikož tito se obávají že si zhorší své CV. Naopak pro Interim-managera je to výzva, která pro něj může znamenat nejlepší referenci.

Výpadek na klíčové pozici společnosti
Nastane-li situace, že vhodný kandidát není momentálně k dispozici ale úkoly spojené s touto pozicí musí být realizovány a nebo je nelze přesunout. Zde dokáže zkušený Interim-manager dočasně převzít danou pozici a zabránit možným ztrátám nebo škodám.