O nás

Společnost Origio s.r.o. se zabývá poradenstvím v oblasti Úmluvy CMR a mimosoudním vymáháním pohledávek, včetně jejich správy.Společnost byla založena v roce 2010, kdy navázala na předchozí desetiletou činnost a získané zkušenosti jednatele v oblasti vymáhání pohledávek, řešení splátkových kalendářů, návrhů platebních rozkazů, exekučních návrhů a rovněž i z poradenské činnosti pro dopravce v oblasti Úmluvy CMR a zastupování dopravců při jednáních o škodách a náhradách z přeprav.

Co nabízíme

Hlavní činností naší společnosti je poradenství v oblasti Úmluvy CMR, kdy jsou dopravcům poskytovány služby spojené se zastupováním při řešení problémů vzniklých při provádění mezinárodních přeprav. Škody na zboží, prostoje, sankce, penále aj……

Společnost se rovněž zabývá i mimosoudním vymáháním pohledávek a jejich správou. Dle potřeby klientů jsou zpracovány smlouvy k provádění přeprav, zajištění pohledávek před jejich promlčením a nebo pouze poradenská činnost. Klienti nehradí žádné zálohy, ceny za služby jsou vždy předmětem dohody s klientem k danému případu. Každý případ je posuzován individuálně, kdy se nabídnou možnosti řešení a postupy při vymáhání jsou konzultovány s klientem.

Kde působíme

Společnost má sídlo v České republice a na Slovensku fyzicky pouze v případě, je-li věřitel z EU a můžeme jemu poskytnout všechny relevantní služby totožné jako v ČR. V takovémto případě zpracujeme návrh na vydání Evropského platebního rozkazu v příslušném jazyce.
Na Slovensku spolupracujeme s více externími spolupracovníky vždy v  dané oblasti, kteří jsou obeznámeni s místním prostředím v oblasti vymáhání pohledávek.

Čím se lišíme od naší konkurence

Vždy v první řadě máme zájem vyřešit problém klienta, avšak rovněž i ušetřit jeho prostředky v případě soudních sporů s nemajetnými a nebo jinak finančně problematickými dlužníky. Dříve než převezmeme případ, seznámíme klienta s celkovou situací případu-stavu dlužníka, zda je nemajetný, nebo vedený v seznamu exekucí, nebo zda již není vedeno proti dlužníkovi soudní řízení. V těchto případech klientovi nabídneme finančně přijatelné řešení případu.

Rovněž zpracujeme i návrh na osobní bankrot dlužníka v souladu s příslušnými ustanoveními, kdy nejprve prověříme na základě předložených dokladů, zda vůbec může dlužník bankrot absolvovat. Pokud podmínky bankrotu nebude splňovat, bankrot nedoporučíme a zdůvodníme.

Máme zkušenosti i s podáváním Evropských platebních rozkazů.

Podporujeme

Miroslav Mráz