Červen

Právní prostor 11/2016

Pětiletá koncipietura na Slovensku – proč se znížil zájem uchazečů o studium práva na Slovensku

Povinnost školy zajistit výuku náboženství – jakmile se na škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí přihlásí alespoň 7 žáků k výuce náboženství církve a náboženské společnosti k tomu oprávněné

Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením – dne 6. 5. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 140/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více se dočtete v dokumentu Právní prostor 11/2016

Květen

Právní prostor 10/2016

Finanční arbitr – rozhodování sporů mezi spotřebitelem a finanční institucí

Blíží se konec vymahatelnosti práva? – objektivní obraz toho, jak exekuce skutečně vypadají

Zákon o zadávání veřejných zakázek – dne 29. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek, který upravuje zcela nově problematiku zadávání veřejných zakázek a nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou především zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Více se dočtete v dokumentu Právní prostor 10/2016